Singapore to Ireland

6th October 2014          11-15’C          264km Lake Bohinjka – Tolmezzo (Italy) – Matrei (Austria) Three countries in one day today.  I started the day...